Viêm hang vị dạ dày

Thuốc viêm loét xung huyết hang vị dạ dày

Dù dùng rất nhiều thuốc và cách chữa viêm xung huyết dạ dày khác nhau nhưng chưa lần nào hiệu quả như mong muốn. Bị viêm hang vị dạ dày đã đủ nghiêm trọng nhưng tôi còn...