Vấn đề tiêu hóa khác

Manh tràng nằm ở đâu và có tác dụng gì?

Manh tràng nằm ở đâu và có tác dụng gì?

Trong ruột già, trực tràng và kết tràng là 2 bộ phận được nhắc đến nhiều nhất. Vậy phần manh tràng nằm ở đâu và có tác dụng gì thì chắc rất ít người biết...